Djur, natur & miljö

Vildsvinsförvaltning - Efter 200 års frånvaro är vildsvinet tillbaka i den svenska faunan. På gott och ont.
Vildsvinspopulationen växer och breder ut sig allt mer och i allt snabbare takt. Därmed växer också behovet av kunskap om vildsvin, den jaktliga hanteringen och förvaltningen av vildsvinsstammen.
Frågan är: har jägarna, lantbrukarna och markägare kunskapen, verktygen och samarbetsviljan att balansera en snabbt växande vildsvinspopulation? Och - hur gör man? Med ett omfattande text- och bildmaterial som underlag för diskussioner skall vi under fyra sammankomster ta reda på svaren.

Välkommen att anmäla dig!

Kan tillkomma kostnad för studiematerial.