Samhälle

Demokratin mognar inifrån
Demokratins uttryck i samhället behöver kopplas till människan själv.
Den utvecklas inifrån, genom kontakt med oss själva, den del av oss där människovärdet finns.
Vi behöver kliva tillbaka från yttre attribut och prestationer, för att lära känna oss själva och se andra bortom rollerna och uppleva deras värde.
Det finns enkla sätt att öva, som inte bara hjälper samhället utan också gör oss själva lugna och tillfreds.

Vi använder boken "En handbok för demokrater"

Välkommen till en diskussion i cirkelform om demokratin och dess grunder.