Pedagogik

Välkommen till en kväll där vi går igenom alla de roller som förekommer i en förening

Det här är en kväll för dig som blivit invald till tex kassör, sekreterare, ordförande, valberedning eller suppleant i en förening

Vi kommer att gå igenom resp. roll och vad den innebär i praktiken. Ansvar, skyldigheter, arbetsuppgifter mm.
Det blir både teori, erfarenhetsutbyte och praktik.
Workshopen vänder sig till dig som är nyinvald i en förenings styrelse eller om du bara är allmänt intresserad av att lära mer om föreningsutveckling.
Vi bjuder på fika.