Tillbaka

Resan genom rättsväsendet

Innehåll: Vid ca. 10 cirkelkvällar går vi igenom det svenska rättssystemet och dess olika aktörer.

Målgrupp: Personer med intresse för att fördjupa sina kunskaper om det svenska rättssystemet.

Syfte: Att vid genomgången cirkel skall deltagarna kunna, med handledning verka som stödperson till brottsdrabbade och vittnen.

Lokal: Vuxenskolans lokaler Druveforsvägen 8 Borås.

Kostnad: Cirkeln är kostnadsfri men deltagarantalet är begränsat.

Start: Onsdag 4 okt kl. 18:00

Vidare upplysningar och anmälan om deltagande sker till:
Hans Larsson 0708-172255

Hans Larsson
Ordf. Brottsofferjouren Borås/7härad

 

Hämta PDF-fil >>