Samverkande organisationer

                    Anhörigas riksförbund
  Biodynamiska föreningen
  Brottsofferjourernas Riksförbund
  Centrum för lättläst
  Ekologiska lantbrukarna i Sverige

  Familjehemmens Riksförbund
  FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning
  Föreningen Norden
  Hushållningssällskapens förbund
  Invandrare mot Narkotika

  Jägarnas Riksförbund
  Miljöpartiet de Gröna
  Riksföreningen Autism
  Romska ungdomsförbundet
  Samfundet Sverige-Israel

  Schizofreniförbundet
  Svenska Downföreningen
  Svenska OCD-förbundet Ananke
  Sveriges Fibromyalgiförbund

  Sveriges Fiskevattenägareförbund
  Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund
  Ungerska riksförbundet
  Villaägarnas Riksförbund
  Sveriges Hembygdsförbund

  Sveriges Släktforskarförbund
  Förbundet Unga forskare
  Kristdemokraterna