På gång i juni 2021

31 maj

Föreläsning digital
om biodling
Temadag matlagning

 

1 juni

Skattkartadagen
Start linedans

 

 

2 juni

Skattkartadagen

 

 

3 juni

Föreläsning om trädgårdar

 

 

 

4 juni

Föreläsning om bybor

 

 

 

5 juni

Skattkartadagen
Släktforska med DNA

 

6 juni

Föreläsning digital
om biodling
Temadag matlagning

 

7 juni

Skattkartadagen
Start linedans

 

 

8 juni

Skattkartadagen

 

 

9 juni

Föreläsning om trädgårdar

 

 

 

10 juni

Föreläsning om bybor

 

 

 

11 juni

Skattkartadagen

 

 

12 juni

Föreläsning digital
om biodling
Temadag matlagning

 

13 juni

Skattkartadagen
Start linedans

 

 

14 juni

Skattkartadagen

 

 

15 juni

Föreläsning om trädgårdar

 

 

 

16 juni

Föreläsning om bybor

 

 

 

17 juni

Skattkartadagen

 

 

18 juni

Föreläsning digital
om biodling
Temadag matlagning

 

19 juni

Skattkartadagen
Start linedans

 

 

20 juni

Skattkartadagen

 

 

21 juni

Föreläsning om trädgårdar

 

 

 

22 juni

Föreläsning om bybor

 

 

 

23 juni

Skattkartadagen

 

 

24 juni

Föreläsning digital
om biodling
Temadag matlagning

 

25 juni

Skattkartadagen
Start linedans

 

 

26 juni

Skattkartadagen

 

 

27 juni

Föreläsning om trädgårdar

 

 

 

28 juni

Föreläsning om bybor

 

 

 

29 juni

Skattkartadagen

 

 

30 juni

Föreläsning digital
om biodling
Temadag matlagning

 

31 juni

Skattkartadagen
Start linedans