Stöd och matchning - ger jobb

Stöd och matchning på Studieförbundet Vuxenskolan hjälper dig att gå hela vägen. 

Vi hjälper dig som är i behov av extra stöd för att lättare komma ut på arbetsmarknaden. Med individuellt anpassade aktiviteter ur vår
verktygslåda hjälper vi dig på vägen till ett  arbete eller studier, allt utifrån dina behov. 

Du får också en erfaren handledare, utifrån Dina språkbehov, som guidar dig för att uppnå dina mål. Vi har en stor erfarenhet och kompetens inom olika kulturer och språk. 

Vi sätter alltid individen i fokus och ser inte språket som något hinder.

Språk
Tjänsten kan erbjudas på följande språk:

Albanska
Arabiska
Dari
Engelska
Franska
Kurmanji
Persiska
Ryska
Somaliska
Tigrinja

Kontakta Mia Guldhov på telefon: 0771-50 20 20

Läs mer på arbetsförmedlingens hemsida  

Vår folder i PDF format för uppdragsenheten 2016 >>