Stöd och matchning - ger jobb

 

Stöd och matchning på Studieförbundet Vuxenskolan hjälper dig att gå hela vägen. 

Vi hjälper dig som är i behov av extra stöd för att lättare komma ut på arbetsmarknaden. Med individuellt anpassade aktiviteter ur vår verktygslåda hjälper vi dig på vägen till ett  arbete eller studier, allt utifrån dina behov. 

Du får också en erfaren handledare, utifrån Dina språkbehov, som guidar dig för att uppnå dina mål. Vi har en stor erfarenhet och kompetens inom olika kulturer och språk. 

Vi sätter alltid individen i fokus och ser inte språket som något hinder. 


Kontakta Mia Guldhov på telefon 0705-44 26 55

Mer information på Arbetsförmedlingens hemsida >>