Substral

Information och inskrivning: 

Samordnare/Arbetsledare Louise Christenson växel: 0771-502020

Substral

Substral startade 1999 som ett Mål 3-projekt och bekostades med EU-medel. Från och med år 2000 blev verksamheten stadigvarande och Borås Stad tillsammans med Arbetsförmedlingen har sedan dess anslagit medel till driften. Substral erbjuder idag 70 årsplatser. 


Målgruppen i Substral är långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund och verksamheten består av teori varvat med friskvård och praktik. Studierna omfattar svenska språket (uttal, skrift, läs- och hörförståelse och grammatik) samt geografi, matematik och datorkunskap. 

Samtliga deltagare erbjuds friskvård i såväl teori som praktik. Substral plus erbjuder platser för människor med ringa eller ingen skolbakgrund. Målet är att lära sig förstå och prata svenska, samt läsa och skriva. Vi försöker även ge deltagarna en inblick i hur skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, sjukvård mm fungerar. 

Substral Plus kan man gå upp till två år, och därefter kan man fortsätta i Substral eller gå direkt ut i praktik eller utbildning.

Stor vikt läggs vid omvärldskunskap där aktuella lokala och globala händelser tas upp och diskuteras. Vi gör studiebesök och bjuder regelbundet in föreläsare och informatörer från olika verksamheter, instanser och organisationer.

Målet är att deltagarna ska komma vidare i utbildning som i sin tur skapar möjligheter till egen försörjning. 


Vår folder i PDF format för uppdragsenheten 2016 >>