Spira

Spira

Spiras föregångare Substral startade 1999 som ett Mål 3-projekt och bekostades med EU-medel. Från och med år 2000 blev verksamheten stadigvarande och Borås Stad tillsammans med Arbetsförmedlingen har sedan dess anslagit medel till driften. Under 2018 tecknades ett nytt samarbetsavtal med Borås Stad och bytte därmed namn till SV Spira

Målgruppen i Spira är långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund och verksamheten består i huvudsak av språkträning på olika nivåer. Studierna omfattar svenska språket (uttal, skrift, läs- och hörförståelse och grammatik) samt geografi, matematik och arbetsmarknadskunskap.

Samtliga deltagare erbjuds friskvård i såväl teori som praktik. Vi försöker även ge deltagarna en inblick i hur skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, sjukvård mm fungerar. 

Stor vikt läggs vid omvärldskunskap där aktuella lokala och globala händelser tas upp och diskuteras. Vi gör studiebesök och bjuder regelbundet in föreläsare och informatörer från olika verksamheter, instanser och organisationer inom Borås kommun.

Målet är att deltagarna ska komma vidare i utbildning som i sin tur skapar möjligheter till egen försörjning. 

På Spira kan man vara inskriven upp till 1 år.

Information och inskrivning: 
Samordnare/Arbetsledare Louise Christensson växel: 0771-502020