Vardagssvenska Borås

Nu kan du gå en studiecirkel i Vardagssvenska hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln är gratis för alla asylsökande som är 18 år och över.Du kommer att gå minst 40 lektionstimmar. Du kommer att få läxor att arbeta med på egen hand mellan träffarna.

Du får träna dig på att tala, läsa, höra och skriva svenska. Men mest kommer du att få träna på att prata svenska. Din lärare kommer att prata svenska hela tiden så att Du lär dig språket så fort som möjligt.

Du behöver inte kunna någon svenska för att börja en cirkel i Vardagssvenska!

Här kan du läsa mer om vardagsvenska >>


För mer information kontakta
Norman Hatfield
Telefon 0708-95 11 31
E-post norman.hatfield@sv.se