Engagerade Människor

Engagerade människor och grundorganisationer

 

I vår arbetsgrupp arbetar tre verksamhetsutvecklare. Vi har fördelat ansvaret geografiskt och vänder oss till alla människor som är engagerade i någon förening. Inom målgruppen räknar vi kamratcirklar, intresseföreningar, konstföreningar, hembygdsföreningar, byalag, bygdegårdar för att bara nämna några. Vi arbetar också med att hjälpa våra grundorganisationer och medlemsorganisationer (SPF Seniorerna går under arbetsgrupp Äldre) med deras verksamhet.

Vårt område är brett och vi arbetar med verksamhetsutveckling av målgrupper som ryms inom området. Är du med i en förening och ni känner att ni behöver stödet hos ett studieförbund tveka inte att kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare beroende på kommun. Vi kan hjälpa er med att utveckla er förening eller hjälpa er med utbildningar i styrelsearbetet. Vi ses gärna för ett möte där vi tillsammans kan diskutera hur just era behov ser ut och hur vi kan ha ett så meningsfullt samarbete som möjligt. 

Verksamhetsutvecklarna har ett nära samarbete med sina grupper och cirkelledare. Vår målsättning är att erbjuda verksamhet i hela Skåneland och vara behjälplig för att skapa en meningsfull vardag. 

Vi träffar gärna dig och din förening för ett personligt möte för att samtala kring era behov. På närmaste café, hemma hos dig, i er förenings lokal, i naturen eller på vårt kontor. Vi finns här för dig, där det passar dig bäst.