Personal

Workshop för er som vill lära sig grunderna i TAKK

Med vägledning av Jessica Truedsson lär ni er hur ni ska förstärka kommunikationen och få ett grundläggande teckenförråd. Vi går igenom vardagsfraser, småord och tidsbegrepp. Ni får även ha egna önskemål om innehållet. Ni får stenciler med ritade tecken, så att ni kan repetera de tecken som ni har lärt er hemma. Vi utför övningar där ni blir mer bekväma med att använda TAKK. TAKK används av flera olika målgrupper och metoden innebär att man använder tecken samtidigt som man pratar för att på så vis stödja kommunikationen och språkutvecklingen.

Var: Kristianstad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Skurup
Antal träffar: 1 träff mellan 9.00-16.00. Workshoppen kan även ske på helgen om så önskas.
Kostnad: 2 200 kr plus körersättning från Simrishamn

 

Lär dig använda TAAK!

Tillsammans med Marianne Ahlander lär ni er tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal. Ni lär er vad TAKK är och hur det kan användas och går igenom användbara tecken.

Var: Trelleborg, Vellinge, Ystad, Svedala, Skurup
Antal träffar: 6 tillfällen, 1,5 timme per träff
Kostnad: 2 500 kr plus körersättning från Beddingestrand (Trelleborg)

 


Tre verktyg för helhetshälsa inom vård och omsorg – För personal, boende och anhöriga

En inspirationsföreläsning om hur taktil stimulering, hund som resurs och sorgbearbetning kan hjälpa personal, äldre och anhöriga till ett ökat välbefinnande i vardagen. Vi kommer belysa tre olika arbetssätt som kan vara en tillgång i arbetet inom vård och omsorg, samt anhöriga och anhörigstöd. 

Under föreläsningen kommer ni få möta den sociala tjänstehunden. Ni kommer att få konkreta tips på hur taktil stimulering kan användas i arbetet, samt få tankar och reflektioner kring vad sorg och är hur du kan bli fri från smärta som begränsar dig i livet.
Tid: 60 min
Var: Hela Skåne
Kostnad: 4 050 kr plus körersättning från Malmö och/eller Skurup

 

Att hantera våld i nära relationer - en föreläsning för yrkesverksam personal

Helenas vägval föreläser om våld i nära relationer och tar upp följande frågor som
#Vad är våld?
#Kan vi bli bättre på att upptäcka våld
#Vilka varningstecken finns?
#Vad kan vi hjälpa till med?
#Vad innebär det att vara våldsutsatt.

Tid: 1,5 timme med utrymme för frågor
Var: Hela Skåne
Kostnad: 8 950 kr

 

Att arbeta med hund som en resurs

Jessica Svensson, Social tjänstehundsförare delar med sig av sin arbetsvardag och hur det är att arbeta som social tjänstehundsförare. Jessica har en bred erfarenhet av arbetet med olika målgrupper.
Vad innebär yrket? Vad är hunden och hundförarens uppgift i mötet med tredje person? Vilken typ av hund är lämplig för yrket? Vad ska hunden kunna? Vad är viktigt att tänka på i mötet med tredje person? Vad innebär hundens välfärd? Kan jag bränna ut min hund? Vad innebär det att ta in en hund i verksamheten? Hur kan arbetsplatsen säkerställas? Hur ska arbetsplatsen hantera eventuell hundrädsla och allergier?
Och mycket mer… Detta är en föreläsning där du får med dig en inblick och verktyg för hur det är att arbeta som social tjänstehundsförare samt vad det innebär för verksamheten som väljer att arbeta med hund som en resurs. Under föreläsningen finns även Pyrenéerhunden Hicko, social tjänstehund med på plats, där dom som vill får tillfälle att vara nära hunden och känna upplevelsen av ett lugn genom att klappa den vita mjuka pälsen.
Tid: 1 timme
Var: Hela Skåne
Kostnad: 5 400 kr plus körersättning från Skurup