Humaniora

En föreläsning kring boken Orkidébarnet

Innehåll: Samtal kring boken - om skam, skuld, själslig smärta, självmedkänsla, utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk, övergivenhetskänslor, och narcissism kopplat till högkänslighet.

Detta är en gratis föreläsning.
Föranmälan krävs, begränsat antal platser.

Charlotta Lagerberg-Thunes är författare, föreläsare och beteendevetare och har skrivit barnböckerna om Popcornmannen Poppe. Tidigare verk är "Bara för din skull" och hon är medförfattare i boken "Boosta din business". Charlotta har fått flera utmärkelser, dels från Sveriges Författarfond, dels från Sveriges Läromedelsförfattares förbund SLFF samt ett utanförskapspris som eldsjäl genom Skandiastiftelsen Idéer för livet.
Mer om författare: www.charlottalagerbergthunes.se