Historia & Konsthistoria

Förutsättning här är att man kan grunderna i släktforskning.
Kursen innehåller bl.a. forskning på datorerna med ArkivDigitals programvara AdOnline och SVAR:s programvara.
Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets kartdatabas. Vi pratar även om källkritik.
Vi går också igenom hur man kan lägga upp sitt släktarkiv. Tips om släktforskning med hjälp av DNA. Hjälp med texttolkning i deltagarnas forskning.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.

OBS! Kursen är digital
Ni kopplar upp er hemifrån via zoom och det är viktigt att ni har kamera, mikrofon och högtalare på era datorer för att det ska fungera så bra som möjligt. Före varje sammankomst får ni via mail en länk som ni ska klicka på för att komma in i mötet.

Kursboken "Vägen till dina rötter" tillkommer. Möjlighet finns att köpa elev abonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.