Beteendevetenskap

Att bli förälder till ett barn som redan finns- en kurs för eventuellt blivande adoptivföräldrar som är en obligatorisk del i adoptionsprocessen.

Kurstillfällen
Lördag12 september
Söndag13 september
Lördag 26 september
Söndag 27 september

Klockan: 9.00 - 15.15 alla dagar

Kursplan
Vi följer kursplanen till den obligatoriska boken ”Föräldraskap genom adoption”. Kursen genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor) och Socialstyrelsens krav. Vi diskuterar i grupp, ser på filmer, läser skönlitteratur och gör värderingsövningar.
Utbildningen ger kunskap om vilka regler som gäller, hur en adoption praktiskt går till, och vilken hjälp som finns om problem skulle uppstå efter adoptionen.
Under kursen går vi igenom vad ett barn kan ha varit med om och hur barnet självt kan tänkas uppleva adoptionen både när den sker och i senare skeden i livet. Du kommer att diskutera med andra i samma situation och få möjlighet att leva dig in i adoptionsprocessen.

Mål med kursen
Syftet med kursen är du ska få kunskap om adoptivbarn och deras behov. Vi hoppas att utbildningen kommer att väcka tankar och funderingar som leder till fortsatt diskussion hemma med dina närstående.
Målet är att du ska kunna fatta ett väl genomtänkt beslut om du vill ansöka om att få adoptera ett barn. Du ska själv ta ställning till om du tror att du kan tillgodose ett adoptivbarns behov.

Kursintyg
Efter en avslutad kurs erhåller du ett intyg som redogör för kursens innehåll. För att få ett intyg krävs en närvaro på minst 75 %.
Intyget ingår i kurskostnaden.

Kursledare
Vår kursledare Christina Apell är godkänd utbildare och har gedigen erfarenhet.

Kursmaterial
”Föräldraskap genom adoption”- socialstyrelsen
”Anknytning” - Sara Larsson
”Se mig som jag är” - (film)
Självbiografisk skönlitteratur skriven av adopterade

Kursavgift
Allt litteraturmaterial ingår samt lunch och fika.

För praktisk information och anmälan ring SV Skåneland 010-17 33 902 eller marie.olsson@sv.se
För frågor om kursens innehåll och upplägg ta kontakt med vår ledare Christina Apell på: apelldesign@gmail.com