Hantverk & konst

Ta fram kreativiteten i dig och börja skapa! Återuppta det som förlegat sig eller bygg upp en helt ny kunskapsbas tillsammans med andra målare. Här målas i både akvarell och olja och tillsammans i studiecirkeln ledda av Jon Mills.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.