Historia & Konsthistoria, Trädgård, hus och hem

Här lär du dig att forska på fastigheter. Det är ett spännande komplement till din släktforskning.
Vem byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare?
Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar.
Hur man gör kartöverläggningar och genomgång av olika byggnadstekniker ingår också.

Alla deltagarna får hjälp med att forska på en fastighet.

Deltagarna använder ArkivDigitals programvara och lantmäteriets historiska kartor. Här får du också hjälp med att tolka texten.
Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Kursen är varannan vecka.