Samhälle

Sverige firar 100 år av allmän rösträtt. I denna kurs får ni veta hur detta gick till i Ängeholm.

Kursens innehåll:

Ny kunskap om en viktig men hittills okänd kvinnohistoria
Hur såg rösträtten ut i Ängeholmsbygden före 1918
Möt ängelholmskvinnorna som kämpade för demokratin.
Lär dig mer om den långa vägen bygdens kvinnor gått för att nå makten.

Ängelholmsboken ingår i kursavgiften!