Att hantera sin flygrädsla

Att hantera sin flygrädsla

Beteendevetenskap

Människan har alltid varit stressad inför saker som hen inte är bekant med, så också flygning. F.d. Flygkaptenen och pilotinstruktören Ingvar Nordesparr förklarar i detalj de olika förloppen i en flygresa. Han besvarar givetvis alla frågor och visar statistik på olycksfrekvenser och historik. Han pratar om stress och stresshantering och ger tips om hur man kan övervinna sin flygrädsla eller obehagskänsla.

Kursinnehåll och mål
Efter kursen har du lärt dig hur du kan hanterar din rädsla eller ångest.
Förhoppningen är att nästa gång du skall flyga ska du känna dig trygg i situationen.
OBS: Kursen är varannan vecka.

Ledare
Ingvar Nordesparr f.d. Flygkaptenen och pilotinstruktör.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.