Hälsa & välbefinnande

Om kroppens åldrande och vår hälsa.

1) Introduktion

Bakgrund:
Om kroppens åldrande, (apoptos)
Om motion, och hur det bygger upp

2) Näringen, dess betydelse

Bakgrund :
Om vad vi äter
Om hur viktigt det är med näring.

3) Smärta, i kropp och tanke.

Bakgrund:
Om anatomi, fysiologi, kretsloppen och våra celler.
Om stress och vila.

4) Hälsa är mer än ord

Om betydelsen av egen tid.
Om att göra sitt bästa.

Gästföreläsare

5) Sömnen, vår inre dygnsklocka

Hur sover vi ?
Vad händer när vi sover?

6) Läkemedlen och vår hälsa

Smärtor, hur uppstår de? Repetition
Psykosocial tillvaro, och dess betydelse för hälsan.


Vänligen

Cirkelledare
Mikael Nehrer