Media & kommunikation

Skriva en lättläst bok - hur gör man?
Författare är drömyrke för många. Vill du vara en av dem, då är den kursen en bra start för dig.
Kursen är även bra för andra som av olika anledningar vill lära sig skriva lättläst, till exempel informatörer.

Kursinnehåll
Kursen syftar till att få en större förståelse för begreppet lättläst. Vem behöver lättlästa texter och hur anpassar jag en text så att den fungerar bra för läsaren? Vi går in i både faktatexter och skönlitterära texter för att förvandla texten till en mer tillgänglig text.

Innehåll och mål med kursen
Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om vad som gör en text lättläst för att de sedan själva ska kunna skriva lättläst svenska.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs mer än god kunskap i svenska språket.

Kursledare
Ann Gomér - lättlästförfattare och läromedelsproducent
Ann älskar att skriva, hon har varit intresserad av litteratur sedan barnsben. "Mitt mål är att skriva bra och spännande historier som ändå är väldigt lätta att läsa. När jag skriver, då är jag lycklig" säger Ann.