Mat & dryck

Vad är Ayurveda? Ayurveda betyder ”kunskap om livet”. Det är en holistisk, österländsk hälsofilosofi och läkekonst som har sina rötter i Indiens 5000-åriga kultur. Hälsofilosofin består av ett system av principer och begrepp, som alla har till syfte att skapa balans och harmoni i både kropp, själ och ande. Inom ayurveda betonas matens och inte minst matsmältningens
betydelse för att vi ska må bra och hålla oss friska. I denna studiecirkel kommer vi att laga mat efter speciella recept anpassade efter dig som deltagare och prata om vad ayurveda är.

Kursinnehåll och mål
Enligt ayurveda består människan och naturen av tre olika kvaliteter – Vata, Pitta och Kapha. Genom att bli medveten om vad just du behöver i ditt liv, hur du reagerar, hur du löser problem, hur du tänker och uttrycker dig, kan du balansera och skapa större harmoni och ökad hälsa för dig. Du får olika råd om hur man t ex kan byta ut olika råvaror och kryddor eller förändra delar i sin livsstil som känns bra och genomförbart. Ayurvedan tar alltid hänsyn till individen och till hens kropp och själ. Varje individ behandlas olika beroende på vars och dennes unika kombination av Vata, Pitta och Kapha.

Material
Du kommer att få ett kompendium med bla information om de olika kvalitéerna och recept.
Kostnad för mat/råvaror tillkommer.

Kursledare
Eva Kristin Winje, har, sedan snart 20 år tillbaka, den ayurvediska hälsotraditionen som ledstjärna och inspiration i livet. Att äta ayurvedisk vegetarisk mat utifrån vad hennes kropp och själ behöver, gör att hon känner sig friskare, mer balanserad, glad och tillfreds med livet i stort. Med maten som utgångspunkt har det blivit lättare för henne att även förändra andra delar av sitt liv.
Alla som är nyfikna hälsas välkomna att delta.