Beteendevetenskap, Övrigt

Barnolycksfall inklusive Barn-HLR
I samarbete med First Aid Sweden erbjuder vi nu en utbildning i barnolycksfall. Utbildningen består av praktiska övningar som hjäler dig att förbereda dig om ett barn skadar sig allvarligt. Vi går även igenom förebyggande åtgärder.

Innehåll
Första Hjälpen
- Kunskap om olycksfallsrisker, förebygga olycksfall
- L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta barn från livsfarligt läge)
- A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
- B - Blödning (Stoppa blödningar)
- C - Cirkulationssvikt (Förebygga cirkulationssvikt)
- Akuta sjukdomar, så som allergi, diabetes, mm.

Hjärt-lungräddning
- Kedjan som räddar barn
- Larma på rätt sätt
- Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Luftvägsstopp
- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Hjärtstartare
- Information
- Demonstration
- Apparatgenomgång

Certifikat på utförd utbildning ges till alla kursdeltagare

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Ledaren
Utbildningarna genomförs av certifierade instruktörer, av både Svenska HLR-rådet och Svenska Röda Korset. Utbildningarna genomförs enligt utbildningspolicy med 70% praktiska övningar och 30% teori.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 15 anmälda deltagare. Vi förbehåller oss rätten att avboka kursen vid för få anmälningar. Senaste anmälningsdag är 15 dagar innan kursdatum. Avbokning efter anmälan är kostnadsfri vid uppvisande av läkarintyg.

För mer information kontakta oss
e-post till SV Skåneland