Data & IT

Jackie Skargren visar och lär ut hur man använder programmet Photoshop Elements.