Hantverk & konst

Här får du möjlighet att ur ett hantverksmässigt och historiskt perspektiv tillägna dig grundläggande kunskaper i bildvävning.

Cirkelledare
Asta Franzén har varit cirkelledare i över 50 år och undervisat hundratals deltagare genom åren.