Djur, natur & miljö


Fördjupningskurs i biodling startar i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan kl 19 den 23 april 2019 i Hörby. Kursen omfattar fyra träffar om sammanlagt 14 timmar. Den omfattar honungshantering (3t), sjukdomar (3t) samt drottningodling (8t). Max deltagare 10 st. Cirkelledare är Bengt Nihlgård