Djur, natur & miljö

Fördjupningskurs i biodling startar i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan . Kursen omfattar fyra träffar om sammanlagt 14 timmar. Den omfattar honungshantering (3t), sjukdomar (3t) samt drottningodling (8t).
Datum Veckodag Klockslag Plats och Kursinnehåll

21-apr Tisdag 19-21.30 I Hörby, Vuxenskolan
Binas sjukdomar och deras behandling
Identifiering av de viktigaste sjukdomarna
Yngelröta, amerikansk och europeisk
Varroa. Nosema-test. Lagstiftning
Konsten att undvika sjukdomar

05-maj Tisdag 19-21.30 I Hörby, Vuxenskolan
Honung: hantering, kvalite, bedömning
Honungens kemi och egenskaper
Vattenhaltsbestämning
Slungning, silning, omrörning, ympning
Egen tappning, etiketter
Leverans till uppköpare
Honungsbedömning; Hur gör man?

16-maj Lördag 9.30-13 OBS. På Bråvalla, Rolsberga
Drottningodling- för avel eller hemmabruk
Målsättningar för drottningodling
Odling för hemmabruk; start
Omlarvning, NC-ram
Avläggare

23-maj Lördag 9.30-13 OBS. På Bråvalla, Rolsberga
Drottningodling- för avel eller hemmabruk
Genetiken, Praktisk hantering
Renparningsstationer, parningskupor
Odling för hemmabruk; forts.
Odling för hemmabruk; forts.
Test av varroa


Cirkelledare är Bengt Nihlgård
Max deltagare 10 st.