Djur, natur & miljö

Biodling är ett hantverk och en sysselsättning där man arbetar i samklang med naturen. Bisamhället är ett fönster till naturen och du som biodlare kan betrakta årstidernas utveckling genom det.

Kursinnehåll och mål
Du får grunderna i biodling både teoretiskt och praktiskt. Efter genomförd cirkel ska du ha tillräcklig kunskap för att sätta igång en egen biodling och ha fått det mest grundläggande kunskaperna.
Totalt är kursen på 10 ggr.
5ggr på hösten med start den 23/10 och 5ggr på våren 2020 med start den 5/2.

Material
Kompendie på ca 50 sidor ingår i deltagaravgiften.
Annan läsning som rekommenderas och kan beställas av cirkelledaren
Mina första år som biodlare
Min biodling, arbetsbok

Förutsättningar för biodling. Genomgång av vad som behövs för att bli en bra biodlare och vilka krav som bina och biskötseln ställer på biodlaren.
Nödvändig utrustning. En genomgång av olika kupor och redskap som behövs i en biodling. Praktisk träning avseende biramar och deras hopsättning.
Bisjukdomar och varroabehandling. En genomgång av de vanligaste sjukdomar som kan uppträda hos bin. Vilka lagar som gäller och hur man bäst skyddar bisamhällena mot sjukdomar. Behandling av bisamhällen mot varroa med oxalsyra.
Om bin – arter, morfologi och fysiologi. Genomgång av vilka olika sorters bin det finns, deras utbredning och egenskaper. Det vanliga honungsbiets morfologi och fysiologi och hur dessa bin kommunicerar med varandra.
Binas föda under olika årstider. En genomgång av de blommor som bina utnyttjar och pollinerar. Binas värde ur pollinerings-synvinkel.
Om honung, vax m m. Om honungens kemi, hälsonytta, hur man får fram honungen, hur vaxet ser ut och kan användas, hur propolis och drottningfoder ser ut och används. Lite om lagstiftning rörande honungen som livsmedel.
Vårarbeten i bigården. En genomgång av nödvändiga arbetsinsatser under vårperioden, hur man ska utöka bisamhället och förhindra svärmning m m.
Sommar- och höstarbeten i bigården. En genomgång av sommarens åtgärder i bigården, när man ska ta honung, hur man ska göra avläggare m m. Höstarbeten i form av infodring med socker, ramhantering och varroabehandling.
Organismer som stör bin samt generalrepetition. En genomgång av olika andra organismer som kan besöka bikupan, samt repetition av biskötseln under hela året.
Drottningodling, kurstest, avslutning, utvärdering. En genomgång av grunderna i drottningodling samt praktisk vårgenomgång av bikupan och myrsyrabehandling. En enkel kunskapstest för självrättning. Avslutning och utvärdering.