Djur, natur & miljö

Studieförbundet Vuxenskolan startar i samarbete med Ringsjöortens Biodlarförening en studiecirkel i biodling den 26 april 2022 kl 18.30 hemma hos Bengt Nihlgård på Bråvalla Bigård i Rolsberga.

Allmänt om kursen
Under 4 träffar blandas teori och praktik med betoning på Sjukdomar, Honung och Drottningodling. Max 10 deltagare.

Kursplan
1. (26/4) Binas sjukdomar och behandling (18.30-21.00)
Identifiering av viktiga sjukdomar. Lagstiftning. Test av varroa och nosema.
Konsten att undvika sjukdomar.
2. (3/5) Honung. Hantering och bedömning (18.30-21.00)
Honungens kemi och egenskaper. Vattenhaltsbestämning. Ympning. Etiketter.
Honungsbedömning.
3. (17/5) Drottningodling – för avel eller hemmabruk (18.30-21.00)
Målsättningar för drottningodling. Odling för hemmabruk. Start omlarvning. NC-
ram. Avläggare.
4. (31/5) Drottningodling – för avel eller hemmabruk, forts. (18.30-21.00)
Drottningodlingens genetik. Praktiska möjligheter och variationer.
Renparningsstationer. Märkning och tillsättning av drottningar.

Övrig information
Målet är att deltagaren ska känna sig säker som biodlare efter kursen, kunna sköta sina bin med ansvar och odla egna drottningar.
Kursmaterial i form av ca 15 sidor stencil ingår i deltagaravgiften. Övrig lämplig litteratur kan beställas via cirkelledaren från SBR.