Djur, natur & miljö

Är du intresserad av bin och kanske vill kunna få din egen honung? Vill du lära dig mer om biodling? I denna kurs fortsätter vi titta på bina och deras liv. Vi får lära oss hur vi kan uppleva biodling positivare efter ett par säsonger.

Kurs innehåll och mål:
INVINTRING
Invintringens betydelse – vad man skall ha i kupan
Varroan, hur vi undviker stor vinterdödlighet – virusets betydelse

VÅREN
Kupkontroll och värdering av bisamhället
Bisamhällets styrka – en avgörande faktor
Rensningflyktens betydelse
Utvecklingsåtgärder
När ökar biantalet?
Gör egen anpassning
Därför är det viktigt med unga drottningar
Bisamhället – ett miljöanhängigt och dynamiskt biologiskt system.
Bisamhällets tillväxt potential
Från vårutveckling till svärmning
Bisamhällets tillstånd
Draganalys

SOMMARÅTGÄRDER
Vilken fas är samhället i?
Kan samlarinstinkten påverkas?
Hur vi kan få mera i kupan – biodlarens roll

HÖSTÅTGÄRDER – VINTER – BINAS ÖVERLEVNAD
Sista chansen att få flera vinterbin
Äggläggningens påverkan
Pollen betyder mycket
Vinterklotet – bildas – värmen
Foderförbrukningens påverkan
Jämviktens betydelse