Biodling Nybörjare

Biodling Nybörjare

Trädgård, hus och hem


Kursens tonvikt är grundläggande teori och praktiska övningar i bigården.
Utbildningen genomförs vid nio tillfällen. Fyra tillfällen på Studieförbundet Vuxenskolan i Helsingborg och fem tillfälle på Duvestubbe Bigård i Ödåkra som pågår under februari -augusti månad.
Datum för träffar: 13,2, 3.3, 27,3, 10.4, 24.4, 15.5, 29.5, 12.6 och 4.9.

Innehållet
Om hur ett bisamhälle fungerar och vad de producerar, om sjukdomar och hur de bekämpas, vardagssysslor i kupan, binas nytta i samhället, bisamhället, vad produceras i bikupan, problem och möjligheter, biåret månad för månad.
Praktiska övningar inleds alltid med en allmän inspektion av kupan och dess invånare. Vid varje tillfälle har vi fokus på ett speciellt ämne tex. vårstädning och eventuellt stödfordring, göra en avläggare med uppföljning, vanliga sjukdomar och hur de behandlas samt slunga honung.

Kursen har som mål att ge deltagarna bästa förutsättningar för att driva sin egen biodling.www.duvestubbebigard.se