Djur, natur & miljö

Kursen för dig som vill lära sig om biodling
Intresset för bin och biodling är större än någonsin
Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Landskrona-Kävlinge Biodlarförening startar en kurs i biodling

Kursinnehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Under de 10 sammankomster blandas teori och praktik med betoning på teori. Sista träffen är en bigårdsträff med helt praktisk arbete.

Kursdagar: 10/11, 24/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1, 9/2, 9/3, 23/3
April-maj: En bigårdsträff när vädret tillåter det. Datum bestäms längre fram.

Innehåll och mål med kursen
Målet är att deltagarna ska bli aktiva biodlare efter kursen.
Kursdeltagarna får efter avslutad kurs tillgång till en mentor som kan vara behjälplig under första året som ny biodlare. Vi erbjuder också att gemensamt åka till en bibutik för inhandling av material till biodlingen. Även hjälp med att införskaffa bisamhällen såvida man inte gör det själv

Förkunskaper
Det krävs inga förkunskaper

Cirkelledare
Björn Thulin, biodlare i Landskrona och utbildningsledare för Landskrona-Kävlinge biodlarförening.

Kursmaterial ingår ej i deltagaravgift, kan beställas hos cirkelledaren
Mina första år som biodlare, Sveriges biodlares riksförbund
Min biodling, Arbetsbok för deltagare, Sveriges biodlares riksförbund