Djur, natur & miljö

Biodlingens grunder, teori och praktik
Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Ringsjöortens Biodlarförening startar en studiecirkel i biodlings grunder, 10 träffar, varannan vecka

Under 10 träffar blandas teori och praktik med betoning på teori. Fem träffar går under hösten 2021, fem under våren 2022.
Tre av träffarna innefattar även praktiskt arbete.

Kursplan HT 2021

1. Förutsättningar för biodling ( kl 19-21.30)

Vad behövs för att bli en bra biodlare och vilka krav ställer bina och biskötseln?

2. Nödvändig utrustning ( kl 19-21.30)

Olika kupor och redskap som behövs i en biodling. Praktisk träning avseende

biramars hopsättning.

3. Bisjukdomar och varroabehandling ( kl 9.30-13.00)

Vanliga sjukdomar hos bin. Lagar som gäller och hur man bäst skyddar bina mot sjukdomar. Behandling av bisamhällen mot varroa med oxalsyra.

4. Om bin- arter, morfologi, fysiologi ( kl 19-21.30)

Olika bin, deras utbredning och egenskaper. Honungsbiets morfologi, fysiologi och beteende.

5. Binas föda under olika årstider ( kl19-21.30)

Blommor som bina utnyttjar och pollinerar. Binas värde ur pollineringssynvinkel. Inmatning för vintern.

Kursplan VT 2023
6. Om honung, vax, pollen m m ( kl19-21.30)

Honungens kemi, hantering, hälsonytta, Vaxets och propolis egenskaper och användning. Lagstiftning rörande honung som livsmedel.

7. Vårarbeten i bigården ( kl 19-21.30)

Nödvändiga arbetsinsatser under våren, utökning, svärmningshantering m m.

8. Sommar- och höstarbeten i bigården ( kl 19-21.30)

Sommarens åtgärder i bigården, när man ska ta honung, avläggare m m. Höstarbeten i form av infodring, ramhantering och varroabehandling.

9. Organismer som stör bin. ( kl 19-21.30)

Olika andra organismer som besöker bikupan,. PM Biodling (repetition), noteringar.

10. Drottningodling, kurstest, avslutning, utvärdering ( kl 9.30-13.00)

Grunderna i drottningodling samt praktisk vårgenomgång av bikupan och myrsyra-behandling. En enkel kunskapstest för självrättning. Avslutning och utvärdering.

Målet är att deltagarna ska bli aktiva biodlare efter kursen.
Den som önskar kan få en mentor i närheten som stöttar med råd och praktik. Stöd för införskaffande av material och bin erbjuds. Kursmaterial i form av ca 50 sidor stencil ingår i deltagaravgiften.
Övrig lämplig litteratur kan beställas via cirkelledaren från SBR: Mina första år som biodlare, Sveriges biodlares riksförbund. Min biodling, Arbetsbok för deltagare, Sveriges biodlares riksförbund.