Hälsa & välbefinnande


Kursinnehåll:
Samtalsgrupp om hur man kan prata om psykisk ohälsa. För dig som lever med psykisk ohälsa eller som har en närstående som lever med psykisk ohälsa, som du vill prata med men du vet inte hur eller vad du ska säga, du är kanske rädd för att säga fel saker eller för att göra det värre?

Vi går igenom saker man kan säga, vad som är bra att säga och vad som är mindre bra att påpeka. Tillsammans övar vi oss i att våga prata om psykisk ohälsa, våga fråga, våga dela med sig av sina tankar och funderingar.

Innehåll och mål med kursen:
Syftet med kursen är att deltagarna ska bli mer bekväma med att prata om psykisk ohälsa. Genom att dela med sig av erfarenheter och ha samtal kring det som känns obekvämt, kan deltagarna få råd och tips på hur de kan stötta en närstående med psykisk ohälsa.

Förkunskaper:
Inga särskilda förkunskaper. För dig som vill bli mer bekväm med att prata om psykisk ohälsa.

Kursledare: Kursen hålls av Sannah Lumenhart som har livslång erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa och även att vara närstående till någon med psykisk ohälsa. Hon har själv gått i samtalsterapi, KBT, ERGT, samt DKT.