Humaniora

Majvi Holm, född Karlsson, kommer till Helsingborg och berättar om sin bok!

Om författaren
Majvi är uppvuxen i ett barnrikehus i 1950-talets Helsingborg, där hennes far var gummifabriksarbetare. Hennes barndom kretsade mest kring lekarna på gården, och hon blev tidigt inpräntad att utbildning och frigjordhet inte gällde arbetarklassen. Ändå lyckades hon som nittonåring komma in på en av landets tidiga programmerarutbildningar i Malmö, där hon sedan fick jobb och så småningom bildade familj. Efter en lång karriär som IT-konsult har hon ägnat de senaste åren åt att skriva sin släktmemoar om fem generationers färd från svenskt bondesamhälle till dagens informationssamhälle. Berättelsen utspelar sig framför allt i västra Skåne med karaktärer som levandegörs i starka scener som bygger på författarens och karaktärernas egna minnen i kombination med släktforskning och annan dokumentation. För att konkret belysa de svåra livsbetingelserna sätts ljuset på aktuella händelser som påverkar det dagliga livet genom hela berättelsen.

Om boken
Utsatthet och klasstillhörighet präglar livet för de starka karaktärer som bär denna berättelse genom samhällsutvecklingen i det svenska 1900-talet. År 1935 beslutar Sveriges riksdag att satsa på särskilda "barnrikehus" för att minska trångboddheten i de hastigt växande städerna. Husen är avsedda för mindre bemedlade med många barn och till dem hör familjen Karlsson. Här fostras barnen i samma anda som deras far vuxit upp i: att tidigt börja arbeta och göra rätt för sig. Läsaren får följa författaren, tillika bokens berättare från barndom långt upp i vuxen ålder. Trots att hon växer upp i en arbetarfamilj präglad av den tidens villkor kämpar hon för utbildning och självständighet. Läsaren lär känna syskon, föräldrar och andra släktingar och får parallellt ta del av den tidens samhällsförändringar i Sverige. Boken tar avstamp i rafflande scener från ett kronohäkte 1882. Den tidens fängelsescener knyter i slutet ihop hela berättelsen på ett fint sätt. Det blir en gripande resa långt bakåt i tiden, ett oförglömligt och viktigt tidsdokument.

OBS!! På grund av den rådande situation med pandemin vill vi begränsa antal personer i våra lokaler, därav en anmälan krävs.

Vid frågor ring eller mejla:
0705080400
milica.banjanin@sv.se