Historia & Konsthistoria

Bygdebandskurs i Helsingborg

Hembygdsförbundet har under våren 2018 lanserat sin nya webbplats för föreningarnas egna hemsidor. Under senare delen av 2019 kommer även Bygdeband att flyttas till en ny plattform. För att den övergången skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att föreningarnas material i Bygdeband är rätt registrerat.
Lär dig att lägga in material i Bygdeband för att säkra din hembygdsförenings arkivmaterial och göra det tillgängligt för framtidens hembygdsforskare.
Vi erbjuder en kursdag som ger dig värdefulla tips och uppmärksammar dig på vad som är viktigt att tänka på i arbetet med Bygdeband.
Vi har en ny dataskyddsförordning att ta hänsyn till genom GDPR och eftersom hembygdsföreningen är ansvarig för sitt eget material är det viktigt att veta vad som gäller när man registrerar personer och bilder. Vänta inte med att ta tag i detta utan anmäl dig idag!
Till dig som redan lagt in material i Bygdeband kommer vi att gå igenom det inlagda materialet innan kursdagen för att se vad du bör tänka på utifrån detta.

Vi erbjuder en kursdag som ger dig värdefulla tipps och gör arbetet med Bygdeband roligt och smidigt

5 mars kl. 09.00 – 17.00. Plats: Helsingborg,, Studieförbundet Vuxenskolan

Pris: 1 950 kr per förening max 2 personer. Tillägg för extra deltagare från samma förening 975 kr.
Logi och reskostnad för kursledare tillkommer och slås ut på antalet deltagande föreningar.
Du arbetar i egen dator under kursdagen. Hyra av dator om du inte har egen att ta med 100 kr.
För- och eftermiddagskaffe ingår. Kursledare är Griggus Per Norberg och Back Lena Holm från Bygdebands support.
Anmälan senast den 25 februari till
Back Lena Holm telefon 070 – 282 10 20 eller e-post: backlena@slaktforskarhuset.se
Ring oss om du har några frågor!

Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Släktforskarnas hus.