Musik, teater

I denna nybörjarkurs lär du dig att spela munspel.
Chicago blues - traditionen som bäst exemplifieras av Muddy Waters som haft ett antal namnkunniga munspelare i sitt band. Munspel i Chicago blues-traditionen kännetecknas av ett "stort sound" och en kombination av att spela ackord och enskilda toner med vad som kallas tungblockering.

Förkunskaper:
Det krävs inga förkunskaper om munspel, musikteori eller blues för denna kurs.
Vad du behöver är 1 st 10-håls diatoniskt munspel (kallas ofta bluesmunspel) i tonarten C.

Kursplan
Vecka 1: Kroppshållning och att hålla munspelet. Andningsteknik. Train-imitation, en musik-och spelövning
Vecka 2: Shuffle-rytm. Ackordseffekter. Vi börjar öva att spela olika delar tillsammans i grupp
Vecka 3: Ackord och ackompanjemang. Ackompanjemang i grupp
Vecka 4: Tungblockering och rena toner. Enkla melodier och ackompanjemang i grupp
Vecka 5: 12 takters blues. Riff och melodier. Jam tillsammans
Vecka 6: 12 takter blues fortsättning. Mer avancerade riff och melodier. Jam i grupp
Vecka 7: Att avsluta 12 takters blues och att spela solo. Jam i grupp
Vecka 8. Vi skapar blues tillsammans med vad vi lärt oss under kursen. Hur man går vidare efter kursen.

Ledare
Fredrik Hertzberg fick sitt första munspel för 30 år sedan och spenderade mycket tid med att själv experimentera och läsa böcker för att lära sig spela. 2005 träffade Fredrik sin första lärare, Dick Sjöberg som spelade munspel i "Queen Josephine and the Blues Trall" och fick då en möjlighet att djupdyka i bluesens värld.Fredrik har också studerat för David Barrett och Joe Filisko som av många räknas som världens bästa lärare för bluesmunspel. Sedan sommaren 2014 är Fredrik ackrediterad munspels instruktör genom BluesHarmonica.com som drivs av David Barett, http://www.bluesharmonica.com/teacher-accreditation. Fredrik skriver om blusmunspel på sin blogg, http://fredrikhertzberg.com.