Cirkelledarutbildning fördjupning

Cirkelledarutbildning fördjupning

Beteendevetenskap

För dig som gått vår grundläggande cirkelledarutbildning och vill lära mer om gruppdynamik, olika perspektiv på lärande mm. För mer information och frågor kontakta oss! tel (växel) 010-7030840