Cirkelledarutbildning grund

Cirkelledarutbildning grund

BeteendevetenskapSom ledare får du en oerhört viktig roll hos oss. Du blir vårt ansikte utåt och därför satsar vi våra resurser på dig!

Genom en grundläggande utbildning får du kunskaper i gruppdynamik, pedagogik och konsten att leda en grupp.
Ledarskapsutbildningen ger dig dessutom möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare som är aktiva hos oss.
I samband med utbildningarna erbjuder vi dig också en inspirerande föreläsning kring något spännande ämne.


Inspirationsföreläsning Trelleborg ; Introduktion till hjärt och lungräddning.

Viktigt att veta
Utbildningen är kostnadsfri för samtliga cirkelledare som är knutna till oss genom arrangemang och studiecirklar.