Historia & Konsthistoria

Dansk konsthistoria.
Från guldålderskonstnärer till Skagenmålare
I ord och bild presenteras den danska konsten under 1800-talet, från guldålderskonstnärerna till Skagenmålarna.