Data & IT

Vi tittar på olika webbläsare. Praktisk hantering av internet, myndighetskontakter, anväda1177, skicka och ta emot E-post, söka information, handla, boka biljetter, resor m.m.

Innehåll och mål med kursen
Du lär dig grunderna i de färdigheter som du måste behärska för att ha nytta och nöje av din dator. Att använda olika webbläsare, kunna surfa, skicka/ta emot svara och vidarebefordra E-post, (Google Gmail används som exempel). Använda sociala medier som Facebook. Twitter och Instagram, betala räkningar genom internetbanken. m.m.
Information om it-säkerhet och legitimering på internet kommer också att gås igenom.


Windows 10

Kursmaterial
Ta gärna med din laptop, glöm inte strömsladden med laddare.