Den självläkande människan

Den självläkande människan

Hälsa & välbefinnande


Presentation av kurs och cirkelledare
Kursnamn: Den självläkande människan
Kursinnehåll:
Maten – powermaten som stärker det friska
Läkande tillskott – som höjer din potential
Epigenetiken – om miljöns påverkan på generna
Tankar och känslor - hur positivt tänkande och självläkning tar oss till självläkning
Håll flödet igång - andas dig fisk och stretcha dig ung, motionens betydelse
Energi – hur vi själva kan styra och påverka vår energi
Innehåll och mål:
Kursen utvecklar ditt tänkande kring hälsa och välbefinnande. Du får kunskap om hur du kan påverka och öka ditt välbefinnande, se kursinnehåll.
Efter kursen har du ökad medvetenhet till att stärka det friska hos dig, och därmed din livskvalité.
Förkunskaper:
Inga
Kursledare:
Varvara Gergi Johansson
Varvara har arbetslivspedagogik och socialpsykologi motsvarande kandidatexamen, inriktning hälsa. Hon har hållit kurser i färg och stil, och mindfulness.
Kursmaterial:
Den självläkande människan av Sanna Ehdin