Designa din egen trädgård med trädgårdskonsult Jennie Finkelstein

Designa din egen trädgård med trädgårdskonsult Jennie Finkelstein

Trädgård, hus och hem

En trädgårdskurs där du får handledning i att komma igång, fortsätta eller fullfölja trädgårdprojekt för din egen trädgård. Ingen trädgårdskunskap eller tidigare erfarenhet behövs, men nyfikenhet är gynnsamt.

Du kanske har en ”svår” yta/tomt? Vill förverkliga en trädgårdsidé - att funka. Önskar mindre insyn, och fler trädgårdsrum…eller komma igång att odla …

Med mer än 35 års erfarenhet av att vårda, designa och anlägga trädgårdar, samt publika kulturmiljöer som Skansen och Kungl. Djurgården, hoppas jag kunna hjälpa och inspirera dig att skapa i din trädgård.

Kursen är upplagd på följande vis;
1. Vad har du din trädgård till? Behoven, de största önskningarna - och problemen.
2. Personliga trädgårdar: färger, material, naturelement, byggnationer, lek och lust.
3. Hur får man en lättskött men intressant trädgård? Trädgårdsrummen. Hur lång tid tar det?
4. Nyttoträdgården, biologiska mångfalden, odling av ätbart och annat hälsosamt.
5. Ta vara på det som finns, eller ändra om! Återvinna och kompostera mm.
6. Välja växter… och plantera - hur, var, när och varför?
7. Praktiska tips om trädgårdsskötsel, redskap och maskiner… och belysning!
8. Hur du väljer och kombinerar möbler, staket, murar, marksten, grus etc.

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.