Vi är en grupp som har träffats genom åren och tillsammans utforskat framförallt möjligheterna med att använda datorn (PC-Windows) till att ta hand om bilder på olika sätt. Efter hand som vi blivit mer orädda och vana vid datorn så har vi blandat in Internet mer och mer.
Det finns så enormt mycket möjligheter och tjänster som bara väntar på att få komma till ens användning.
Detta är ingen nybörjarkurs men inte heller på en avancerad nivå. Vi lär tillsammans och av varandra, repeterar mycket av det vi tidigare gått igenom eftersom det blivit aktuellt för någon igen. För att ha behållning och glädje av kursen behöver du vara nyfiken och ganska van vid datorn. Du tycker att det är roligt/spännande och intressant att arbeta med datorn (bilder, Internet, Office mm) .
De flesta tar med sin egen dator (Win10), eftersom det är egna bilder och inställningar). Men om du hellre vill använda låne-dator vid träffarna så finns det.

Vad höstens träffar kommer att innehålla är inte bestämt till 100%, vi börjar med en runda för att höra var och ens förväntningar och önskningar.  Det kommer garanterat att inkludera bildbehandling med programmet GIMP och vi kommer att använda Internet (e-post?). Vi kommer också att blanda in lite allmän datorhantering (Win10) och kanske lite Office (Word, Excel).

Förväntat innehåll GIMP [GNU Image Manipulation Program]
Vi fortsätter att lära oss mer om hur vi kan förbättra och förändra bilder enligt önskemål. Beskär bilder, gör bilder skarpare, tar bort objekt från bilder, lägger till text mm

Mapp och Fil-hantering
Byta namn på filer, flytta och eller kopiera - skapa struktur
Vi sparar, kopierar och flyttar dem mellan mappar, USB-minnen och portabla hårddiskar.

Windows10
Nya funktioner, ändrat utseende, säkerhet, utskrift Vi fortsätter att använda fler funktioner i Windows10 och försöker förstå oss på vad som händer ;)

Internet/E-post
Möjligheter, utmaningar och risker med Internet
SPAM, Bilagor, allmän e-posthantering

(SmartPhone)
Flytta bilder från mobilen till datorn Konton