Diskussionscirkel om barnuppfostran och föräldraskap

Diskussionscirkel om barnuppfostran och föräldraskap

Beteendevetenskap

I denna studiecirkel kommer vi att prata om och diskutera olika ämnen utifrån den kände danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls artiklar och böcker. Juul är känd för sina uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran med att inte förespråka en auktoritär fostran utan vill eftersträva vad man anser vara jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna.

Syfte och mål
Målet med insatsen är att stärka föräldrars delaktighet i sina barns lärande i syfte att ge alla barn samma förutsättningar så att skolan blir mer jämlik.

Att delta i studiecirkeln är avgiftsfritt

Cirkelledaren Göran Kvist arbetade som skolpsykolog i Helsingborg under tidiga 70-talet och har undervisat på lärarutbildningen i Malmö från 1976 till 2014 – med inriktning förskola och grundskolans tidiga år.