Djur- och naturfotokurs

Djur- och naturfotokurs

Media & kommunikation

Kursen är uppdelad på 4 tillfälle som är blandade med både teori och praktik. Vid teoridelarna kommer vi att gå igenom vad man ska tänka på både vad gäller själva fotograferingen, men även tips på hur man t.ex. kan komma nära djuren för att få möjlighet att kunna ta bra bilder. Tips på bearbetning/framkallning av era bilder kommer även att ges. Vid ett eller två tillfälle kommer utflykt göras för att fotografera djur/natur. Vid utflyktstillfälle kommer tips ges samtidigt som man får praktisera själv på fotograferingen.
En systemkamera med minst 200 mm objektiv rekommenderas.