Broderade bonader och deras historia under 100 år. Bonader för vardag och fest, blommor och folkpoesi. Bonader som man blir glad av. Skämt, allvar och lek. Schlagers, barnens bonader, psalmverser, julbonader m.m. Nostalgi och nyskapande

Anmälan senast 13 februari
I priset ingår fika.

Ledare: Eva-Mattsson Lundblad, konst- och kulturhistoriker