Språk

Kursbeskrivning
Du får möjlighet att praktisera språket genom olika övningar samt dialoger.

Innehåll och mål med kursen
Målet är att förbättra din engelska för att kunna ha en bättre konversation och trygghet i olika sammanhang.
Cirkelledaren använder sig mycket av dialog som redskap men även av eget material.

Förkunskaper
Kursen kräver att du kan uttala dig på och förstå vardags engelska

Kursmaterial: Meddelas vid första kurstillfälle och bekostas av deltagarna

OBS! Kostnadsfritt

Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.