Språk

Engelska A1 forts.

A1 innebär att du kan: Förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och du kan själv svara på liknande frågor. Du kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa dig.


Material:
Materialkostnad tillkommer.


Vi ber om din mailadress vid anmälan för vidare kontakt. Vill du ha din faktura via e-post, meddela oss vid anmälan. Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen 1-2 veckor före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.