Språk

Det engelska språket är väl använt världen över. Fördjupa dina kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera bättre. Tillsammans med gruppen övar ni in bra ord och fraser för att klara sig med det nya språket.

A1
Du kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Du kan presentera dig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och du kan själv svara på liknande frågor. Du kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa dig.

Förkunskaper
Gör gärna vårt test för att se vilken nivå du ligger på.
http://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivatest/
Om du är medlem i SPF uppge det vid anmälan då är priset 1250kr
Material
Ingen litteratur ingår.