Engelska B1

Engelska B1

Språk

Kursinnehåll
Lätt engelsk konversation, läsning och översättning, ordkunskap, realia.

Innehåll och mål
Förbättra förmågan att förstå både skriven och talad engelska, förbättra förmågan att tala engelska mer flytande genom att framförallt utöka det aktiva ordförrådet.

Förkunskaper
Några terminer studier över absolut nybörjare
Gör gärna en självbedömning efter Europarådets Språknivåskala för att se vilken nivå du ligger på.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/

Kursledare
Karin Anderberg Eskendal